WELDING WIRE

content en- Price: 500.000đ

Thông số kĩ thuật

Cỡ Trọng lượng (kg) Tải trọng cho phép (kN) Áp dụng cho cỡ dây (mm)
Số 1 0,42 15 (1.500kgf) f9 ¸ f13
Số 2 0,50 20 (2.000kgf) f11 ¸ f16
Số 3 0,56 15 (1.500kgf ) f16 ¸ f22
Số 4 0,65 20 (2.000kgf) f21 ¸ f26
Số 5 1,06 30 (3.000kgf) f25 ¸ f30