Ty neo

Giá: Liên hệ

Ty neo dùng để cắm xuống đất làm móc để neo giữ cố định thiết bị trong thi công xây lắp và và xây dựng.

Mô tả

Ty neo dùng để cắm xuống đất làm móc để neo giữ cố định thiết bị trong thi công xây lắp và và xây dựng.

Thông số kĩ thuật