luoi-kim-cat-cap-thuy-luc

LƯỠI KÌM CẮT THỦY LỰC

Lưỡi cắt thủy lực được dùng trong các kìm cắt thủy lực.

Chi tiết sản phẩm

luoi-kiem-cat-thuy-luc

Lưỡi kìm cắt thủy lực được gia công theo kích thước của từng loại kìm cắt thủy lực