Bộ bảo vệ mối nối dây

Giá: Liên hệ

Dùng để bảo vệ mối nối khi kéo mối nối qua các buly.

Mô tả

Tính năng sử dụng bộ bảo vệ mối nối dây:

Dùng để bảo vệ mối nối khi kéo mối nối qua các buly.

Thông số kỹ thuật bộ bảo vệ mối nối :

Áp dụng cho buly f300.

Kích thước và trọng lượng bộ bảo vệ mối nối phụ thuộc vào từng loại dây dẫn và ống nối dây dẫn.

Thông số kĩ thuật